Onboarding

Jennie Ann SundveRekrutteringssjef i Elite Bemanning, Jennie Ann Sundve, er helt klar på at du får den beste onboardingen hvis du tenker på det allerede under rekrutteringen. Det handler om å be om de riktige tingene hele veien fra stillingsannonsen til referanseintervjuet. Da legger du grunnlaget for en enda bedre onboardingprosess for din nye medarbeider.

Start onboardingen med stillingsannonsen

Noe av det første du kan gjøre under rekrutteringsprosessen, er å oppfordre kandidaten til å tenke seg inn i stillingen.

Hvorfor er det denne stillingen de har søkt, og hva tenker de at de kan bidra med som ansatte i bedriften.

Utfordringen er at svært få er flinke til å skrive en bidragsorientert søknad. Og dette handler jo ikke bare om kandidaten. Det handler om hvordan vi ordlegger oss i stillingsannonsen, og hva vi etterspør.

Vi må være klare på at vi ønsker en bidragsorientert søknad. Når vi vet hva en kandidat tenker at de kan bidra med, gir det oss som arbeidsgiver en mulighet til å tenke kandidaten inn i stillingen. Som en følge av det kan vi nå se for oss hva noen av stegene i en onboardingsprosess bør være, for denne kandidaten.

Gjør rekrutteringsopplevelsen realistisk

OnboardingDette gjør vi allerede i Elite Bemanning. Vi tenker kandidaten inn i stillingen. ‘Dette er vår nye medarbeider’, la oss bli kjent med vedkommende. Det betyr at vi også må gjøre noe ekstra når kandidatene møter oss. Derfor presenterer vi dem med realistiske caseoppgaver. Scenarier de kan bli stilt overfor hvis de får jobb i bedriften.

Vi har eksempler på det her i Elite Bemanning, hvor en caseløsning ble født under intervjuet, som videre ble et reelt prosjekt etter ansettelse. Trekker frem en kandidat, som under intervjuet la en plan for hvordan han ville utvikle en bedrift– og det ble jobben han tok fatt på da han startet.

Nå er det ikke gitt at det alltid er plankekjøring fra intervju til onboarding. Ved å bli bedre kjent med hva kandidatene ønsker å gjøre, viser at de kan, og ikke minst – tenker frem under intervjuprosessen, så får du noen klare hentydninger på hva som vil være viktige individuelle sider ved en gitt persons onboardingsprosess. Det vil alltid være sider ved onboarding som er mer standard, men ved å finne de små individuelle forskjellene hvor vi kan skape det lille ekstra, får vi nyansatte som er både raskere ut av startblokken og som har en bedre opplevelse av sin nye arbeidsplass.

Hva er viktig for deg?

Hos Elite Bemanning handler det også i stor grad om å forstå de ulike behovene hos sine søkere. Hvilke behov vil du har for støtte helt i starten?

Har du spesifikke ønsker? Er det noe vi kan gjøre så det blir en ekstra god prosess?

Derfor bruker Elite Bemanning referanseintervjuet som en kilde til å lære fra de som kjenner kandidaten fra før referanser , hvordan vi kan gjøre vårt beste for at starten hos bedriften skal bli så god som mulig. Tryggheten på at dette er rett kandidat er jo svært høy når vi kommer til dette punktet i prosessen. I tillegg til det som er felles for onboardingprogrammet, kan vi slik i større grad ta hensyn til bedriften og kandidatens behov. Når forventningene fra intervjuet matches under onboarding.

Det er her det virkelig teller. Klarer man å levere på det man har presentert under intervjuet? For med bidragsorienterte søknader og realistiske oppgaver under intervjuet, så har jo kandidaten i stor grad gjort sin jobb – nå handler det om å møte de forventningene vi har satt. Dette lykkes Elite Bemanning med å ved å få med elementer av skreddersøm, sammen med felles onboardingprogram.

Noen trenger mer oppfølging, mens andre trenger friheten til å finne litt av stien selv. Det kan vi legge opp til når vi bruker rekrutteringsprosessen godt for å sikre en god onboarding.

Fra rekruttering til onboarding i korte trekk så bruker Elite Bemanning

  • OnboardingBidragsorienterte svar i stillingsannonsene
  • Ønsker bruke realistiske situasjoner som utgangspunkt når du intervjuer
  • Bruke referanseintervjuet, personlighetstester og samtalene du har hatt med kandidaten gjennom intervjuprosessen til hjelp for å skreddersy deler av onboardingen til bedriften.

Onboarding