Bedrifter

Elite Bemanning ønsker å være bindeleddet mellom bedrifter og kandidater. Vi støtter bedriftene i deres rekrutterings-prosess. På en profesjonell måte kobler vi de beste kandidatene til den riktige arbeidsgiver.

Elite Bemanning kommer ha kontorer over hele Norge. Vi deler erfaringer og kunnskap og sammen bygger vi opp en stor database av spennende, kvalifiserte og interesserte kandidater som venter på den rette arbeidsgiveren.

Viktig investering

Bedrift

For hva skal til for å få folk på kontoret til din bedrift? og hvordan brukes egentlig hjemmekontor? Hybridarbeid er det løsningen i den nye arbeidshverdagen?

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Elite bemanning gir råd om bærekraftige løsninger.

Elite Bemanning hjelper med å finne bærekraftige og gode løsninger for økt trivsel i arbeidslivet og effektivitet med våre digitale løsninger. Innsamling av data fra ulike kilder er helt vesentlig for å oppnå dette.

Vi benytter oss av teknologi i stor utstrekning – alt fra å telle statistikk hvor mange kandidater i din bransje som er tillgjenlig i området. Måle ansattes trivsel i de ulike stillingerne. Metodikken gir innsikt i blant annet hvilke bransjer og bedrifter som blir brukt mest, hvor folk samles når de er sosiale, og hvilke områder som er minst brukt. Dataene fra teknologien suppleres deretter med informasjon som innhentes gjennom samtaler med bedriften og med våre kandidater om hva som fungerer best for hver enkelt, hva som mangler, og om fremtidige behov. Elite Bemanning skal gjøre det mulig for de ansatte å finne fremtidens arbeidsplass der di kan omgås sosialt, men også gi muligheter til arbeidsro og effektive møter.

En attraktiv arbeidsplass gir større sjanse for å beholde dyktige ansatte og minimere ressurskrevende turnover-prosesser.

Bedrifter